Meeting Online
X
1
Company Info
2
Date & Time
3
Your Message
4
Contact Information

Nhà trưng bày
Nhà trưng bày bao gồm Đơn vị ủng hộ, Đơn vị tài trợ và doanh nghiệp đăng ký trưng bày

Sắp xếp theo
Standard Booth 1
Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác năng lực cốt lõi của mình trong việc sản xuất & tiếp thị chất bôi trơn, phụ tùng ô tô cao cấp, cung cấp nhiều loại phụ tùng động cơ đến từ Nhật Bản.

Trò chuyện

Kết nối giao thương

Standard Booth 2
Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác năng lực cốt lõi của mình trong việc sản xuất & tiếp thị chất bôi trơn, phụ tùng ô tô cao cấp, cung cấp nhiều loại phụ tùng động cơ đến từ Nhật Bản.

Trò chuyện

Kết nối giao thương

Upgrade Booth
Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác năng lực cốt lõi của mình trong việc sản xuất & tiếp thị chất bôi trơn, phụ tùng ô tô cao cấp, cung cấp nhiều loại phụ tùng động cơ đến từ Nhật Bản.

Trò chuyện

Kết nối giao thương

Special Booth
Weichai đã trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được xác nhận của địa phương đăng kiểm Việt Nam cho toàn bộ cơ sở hàng hóa, đồng thời trong lĩnh vực xe thương mại.

Trò chuyện

Kết nối giao thương

Đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất